Telecomunicacions

 • Instal·lació infraestructures de Telecomunicacions en edificis
 • Mantenimient infraestructures de Telecomunicacions en edificis
 • Instal·lacions de sistemes de Telecomunicacions de veu i dades
 • Mantenimient de sistemes de Telecomunicacions de veu i dades
 • Instal·lacions de centres emisors de senyals radioeléctriques
 • Mantenimient de centres emisors de senyals radioeléctriques

Petrolieres

 • Instal·lacions petrolieres per a ús propi
 • Instal·lacions industrials fixes
 • Recipients mòbils per a ús industrial
 • Calefacció, climatització, i aigua calenta sanitària
 • Usos industrials no productius
 • Mitjans de transport interns
 • Maquinària que no siguin vehicles
 • Motors térmics fixos
 • Motors térmics mòbils
 • Instal·lacions clase 1
 • Instal·lacions clase 2
 • Instal·lacions clase 3
 • Revisions d’instal.lacions petrolieres d’us propi

Contra incendis

 • Sistemes auromàtics de detecció
 • Sistemes manuals d’alarma
 • Sistemes de comunicació d’alarmas
 • Sistemes d’obtenció d’aigua
 • Sistemes hidràulics exteriors
 • Sistemes de boques d’incendi (BIE’s)
 • Sistemes de columna seca
 • Sistemes d’extinció per ruixadors
 • Sistemes d’extinció per aigua polveritzada
 • Sistemes d’extinció per espuma física
 • Sistemes d’extinció per disperció de pols
 • Sistemes d’extinció per agents gasosos
 • Contractes e mantaniment del departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya

Automatismes

 • Quadres de maquinària
 • Quadres de maquinària
 • Centralització de comptadors
 • Quadres de medició
 • Restauració de quadres elèctrics
 • Quadres de compensació d’energia reactiva
 • Quadres amb PLC’S
 • Quadres en series
 • Quadres de protecció

Enginyeria

 • Estalvi energètic
 • Il.luminació
 • Electricitat
 • Climatització
 • Protecció contra incendis
 • Legalització
 • Ajuntaments
 • Registre industrial
 • Permisos d’obra
 • Llicència d’activitats
 • Autorització de maquinària
 • Altes en companyies elèctriques
 • Altes en companyies d’aigües

Inici

 Per dur a terme tots i cada un dels nostres serveis disposem de les corresponents autoritzacions de la DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT INDUSTRIAL, DEPARTAMENT D’INDUSTRIA I ENERGIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

 A continuació ens complau presentar-li un resum dels diferents sectors que avarca “S.I.E Sta. Perpètua S.L”, dels que l’informarem gustosament al nostre telèfon d’atenció al públic el 93-560 13 40 que posem a la seva disposició perestablir qualsevol tipus de contacte o presentar-nos dubtes o consultes.

Salutacions cordials, JOAN TANTIÑA
SIE Sta. Perpètua, S.L.

Electricitat

 • Linees elèctriques de baixa tensió
 • Il.luminació industrial
 • Il.luminació professional
 • Il.luminació pública
 • Instalacions comercials
 • Cablejat maquinària
 • Reparacions de maquinària
 • Actualització de linees elèctriques
 • Contractes de manteniment integral
 • Contractes de manteniment del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya

Contacteu

Adreça

SIE Sta. Perpètua, S.L.
C/ Nord, 27
P. I. Can Bernades Subirà
08130 Sta. Perpètua de Mogoda
(Barcelona) Espanya

Telèfon
00 34 935 601 340

Fax
00 34 935 601 340

Telèfon urgències
00 34 609 983 753

Climatització

 • Aire condicionat per aire
 • Aire condicionat per aigua
 • Sistemes de conductes
 • Plantes frigorífiques
 • Calefacció
 • Contractes de mantaniment integral
 • Contractes de mantaniment del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya

Inici

 Per dur a terme tots i cada un dels nostres serveis disposem de les corresponents autoritzacions de la DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT INDUSTRIAL, DEPARTAMENT D’INDUSTRIA I ENERGIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

 A continuació ens complau presentar-li un resum dels diferents sectors que avarca “S.I.E Sta. Perpètua S.L”, dels que l’informarem gustosament al nostre telèfon d’atenció al públic el 93-560 13 40 que posem a la seva disposició perestablir qualsevol tipus de contacte o presentar-nos dubtes o consultes.

Salutacions cordials, JOAN TANTIÑA
SIE Sta. Perpètua, S.L.